Link thông tin Facebook 32 hot girl World Cup 2022 trên VTV

1378 lượt xem
 

Thông tin Facebook 32 hot girl của Chương trình Nóng cùng World Cup 2022 phát sóng trên VTV. Cùng Thethaovanhoa.vn cập nhật ‘info’ các hot girl.

Ngắm dàn hot girl World Cup 2022 của VTV

1. Phạm Hoàng Giang, 15/6/1999, Ninh Bình, cử nhân Đại học Mỹ thuật công nghiệp

https://www.facebook.com/giang1569

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 2.

2. Ứng Minh Phương, 26/7/1997, Hà Nội, cử nhân Học viện Phụ nữ

https://www.facebook.com/bongstyle97

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 3.

3. Bùi Thị Thu Trang, 26/8/2002, Hà Nội, sinh viên Học viện chính sách & phát triển

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007375367998

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 4.

4. Đinh Kiều Trang, 2/11/2000, Hà Nội, cử nhân Đại học kinh tế quốc dân

https://www.facebook.com/bea.trang.94

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 5.

5. Phạm Hồng Ngọc, 11/10/1995, Hà Tĩnh, cử nhân Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

https://www.facebook.com/phamngocngoc.11

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 6.

6. Nguyễn Minh Châu, 3/3/2003, Hà Nội, sinh viên Đại học văn hóa

https://www.facebook.com/chauminhdayno

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 7.

7. Đỗ Thị Minh Tiến, 27/9/2002, Hà Nội, sinh viên Đại học kinh tế quốc dân

https://www.facebook.com/minhttienn

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 8.

8. Cao Thu Trang, 26/5/2001, Vĩnh PHúc, sinh viên Học viện Báo chí & Tuyên truyền

https://www.facebook.com/cao.trengg265

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 9.

9. Nguyễn Lan Phương, 28/12/1994, Hà Nội, cử nhân Đại học Hà Nội

https://www.facebook.com/Hacker.NHTM25

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 10.

10. Hoàng Minh Châu, 9/9/1996, Quảng Ninh, cử nhân Học viện Hành chính quốc gia

https://www.facebook.com/hoang.minh.chau99

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 11.

11. Vũ Trà My, 22/1/1993, Thái Bình, Cử nhân Cao đẳng kinh doanh và công nghệ.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100051077689578

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 12.

12. Phan Thị Thúy Nga, 10/9/2000, Hưng Yên, sinh viên Đại học kinh doanh và công nghệ

https://www.facebook.com/ngagaugau

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 13.

13. Nguyễn Thục Anh, 19/11/1997, Thái Bình, cử nhân Đại học kinh doanh và công nghệ

https://www.facebook.com/thucanh.nguyen.1911

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 14.

14. Nguyễn Thị Huyền Trang, 1/9/2000, Hải Dương, cử nhân Học viện Báo chí & Tuyên truyền

https://www.facebook.com/trangemma109

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 15.

15. Phùng Thị Diệu Thúy, 1/5/1999, Hà Nội, cử nhân Đại học Hà Nội

https://www.facebook.com/dieu.thuy.750331

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 16.

16. Phạm Thị Đan Chi, 22/6/1997, Ninh Bình, cử nhân Đại học Lao động xã hội

https://www.facebook.com/danchiphamthi

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 17.
17. Lê Thị Phương Thảo, 12/3/1997, Nghệ An, cử nhân Đại học Ngoại thương

https://www.facebook.com/bunny.kzib

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 18.

18. Hoài Phương Anh, 21/11/2003, Hà Nam, sinh viên trường Sư phạm Nghệ thuật trung ương

https://www.facebook.com/phuonganh.hoai.14

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 19.

19. Hà Thị Hòa Bình, 20/8/2002, Phú Thọ, mẫu ảnh

https://www.facebook.com/hathi.hoabinh.5

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 20.

20. Nguyễn Ngọc Minh, 3/9/1997, Hải Phòng, Cử nhân Học viện Tài chính

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022432890264

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 21.

21. Thái Phương Thảo, 7/11/2000, Thái Bình, cử nhân Đại học Mở

https://www.facebook.com/phuongthao.thai.792

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 22.

22. Đỗ Thị Thùy Linh, 25/7/2000, Thanh Hóa, DJ chuyên nghiệp

https://www.facebook.com/Djemma.2k

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 23.

23. Nguyễn Thị Hồng Trang, 19/9/1999, Đắk Lắk, sinh viên Đại học Văn Hóa

https://www.facebook.com/trang.nguyenthihong.583

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 24.

24. Hoàng Hồng Hạnh, 5/4/2001, Hà Nội, sinh viên Đại học Luật

https://www.facebook.com/honghanh.hoang.961556

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 25.

25. Phạm Thu Hằng, 22/7/1996, Quảng Ninh, Cử nhân Trung cấp Dược

https://www.facebook.com/hangghabi

Đầy đủ thông tin Facebook 32 hot girl World Cup 2022 trên VTV - Ảnh 26.

26. Trần Đan Thi, 24/6/2002, Bình Định, Đại học Kinh tế, Đại học sân khấu điện ảnh TPHCM

https://www.facebook.com/Danthi2406

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 27.

27. Đỗ Thủy Ngọc Thúy, 4/1/2000, Hà Nội, người mẫu ảnh

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008265782662

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 28.

28. Nguyễn Thị Thu Huyền, 20/12/1999, Thái Bình, cử nhân Đại học Ngoại thương Hà Nội

https://www.facebook.com/thuhuyenhmbrs

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 29.

29. Nguyễn Quỳnh Anh, 2/10/1997, Hưng Yên, cử nhân Đại học Mở

https://www.facebook.com/Quynhanhhenna

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 30.

30. Nguyễn Lan Nhi, 30/8/2000, Hà Nội, sinh viên Đại học quốc gia Hà Nội

https://www.facebook.com/lannhibaby308

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 31.

31. Nguyễn Tường Vy, 12/8/2002, Hà Nội, sinh viên Học viện Ngân hàng

https://www.facebook.com/vytuongnguyen.2002

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 32.

32. Hoa Tường Vi, 15/12/2002, Hà Nội, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

https://www.facebook.com/puns.pie

Đầy đủ trang Facebook 32 hotgirl chương trình World Cup 2022 - Ảnh 33.

Bình luận

Tin mới hơn